Chromepaint
Partner pro dokonalý povrch
Napište nám
info@chromepaint.cz
Zavolejte nám
+420 326 362 581

Kdo jsme

Společnost TOPLAC s.r.o. je specialistou na povrchové úpravy se zaměřením na autoopravárenství. Nosným programem firmy je komplexní činnost týkající se vybavení lakoven – od jednotlivých autoservisů až po průmyslu.

V rámci udržení principů systému integrovaného systému řízení se snažíme o:

Kvalitní produkty a služby vždy a za každých okolností

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, a proto se snažíme naplnit jeho požadavky vždy a za každých okolností. Podařilo se nám zdokonalit zásobovací systém natolik, že jsme schopni zásobovat zákazníky zbožím na území celé České republiky do 24 hodin. Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí.
Neustálé zlepšování poskytovaných produktů a služeb
Uvědomujeme si, že tržní podmínky podléhají neustálým změnám a dbáme na zlepšování poskytovaných produktů a služeb. Cílevědomě se zaměřujeme na zvyšování efektivnosti realizovaných procesů a kvality poskytovaných produktů. Do tohoto procesu jsou zapojeni dodavatelé, zákazníci, třetí strany.

Komunikace

Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci společnosti tak se zákazníky, dodavateli i externími stranami. Naším cílem je využít veškeré podněty a návrhy ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Otevřený přístup

Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, veřejností, zákazníky a obchodními partnery v oblasti životního prostředí a vedeme je k aktivní ochraně životního prostředí.

Vstupní suroviny

Usilujeme o snižování spotřeby energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním. Zajišťujeme řádné skladování, zpracování a likvidaci odpadů. Používáme přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby.

Staráme se o své zaměstnance

Klademe důraz na péči o naše zaměstnance. Udržujeme a neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxivšech svých zaměstnanců. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto nepostradatelný při
plnění cíle, jakým je pro nás spokojený zákazník. Naše zaměstnance na všech úrovních společnosti vzděláváme, poskytujeme výcvik a motivujeme, uvědomujeme je o environmentálních aspektech a dopadech jejich práce na
oblast životního prostředí. Organizujeme předávání environmentálních zkušeností mezi společností, dodavateli a spolupracujícími společnostmi.

Princip prevence a neustálého zlepšování

Zlepšujeme environmentální profil společnosti v souladu s vyhlášenou environmentální politikou, cíli a programy a kvalitu poskytovaných produktů.

Legislativa

Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

Závazek vedení

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku kvality a environmentu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti, zajistit lidské, finanční a materiálové zdroje a neustále zlepšovat procesy ve všech oblastech systému řízení.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti TOPLAC s.r.o.